Privacy en cookiebeleid

Privacybeleid


We zijn blij met je vertrouwen in tZwembad Comm.V. In overeenstemming met artikel 13 van de Europese Algemene Verordering Gegevensbescherming hebben wij ons privacybeleid aangepast. Nog meer dan vroeger zullen we zorgzaam en vertrouwelijk omspringen met de data die je ons bezorgt. Door jouw persoonsgegevens ter beschikking te stellen (zie art. 3), verklaar je kennis te hebben genomen van het privacybeleid en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.


Art. 1 Welke persoonsgegevens verzamelen wij?


Logingegevens via cookies bij het aanmaken van een online account.

IPadres, het browsertype en besturingssysteem van je computer, het aantal bezoeken en de bezochte pagina’s.

Emailadres en interesses in functie van de nieuwsbrieven.

Adresgegevens en bijbehorende informatie in functie van het uitvoeren van een gevraagde dienst.


Art. 2 Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?


Voor de verbetering van onze diensten en service.

Voor het beheer van je account op onze websites.

Voor het leveren van producten, informatie en aanbiedingen conform jouw toestemmingen en de uitvoering van de contractuele verplichting vanuit je lidmaatschap.

Voor identificatie als ingelogde gebruiker via cookies.


Art. 3 Hoe verzamelen wij die persoonsgegevens?


Deze gegevens verzamelen we op diverse manieren: via de website, social media, inschrijvingsformulieren, beurzen en salons, events, telefonisch, mondeling, ebrievenafdelingsactiviteiten enz.


Art. 4 Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?


Wij verbinden ons ertoe jouw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor de naleving van de wettelijke verplichtingen en binnen het kader van onze activiteiten. Van zodra je jouw toestemming intrekt om je persoonsgegevens verder te gebruiken worden deze gewist uit onze e– maillijsten of onleesbaar gemaakt in onze computersystemen.

 
Art. 5 Wat zijn je rechten?


Het is ook belangrijk dat je persoonsgegevens uptodate zijn en blijven.
Daarom kan je deze steeds inzien, wijzigen en verbeteren. Natuurlijk kan je ons ook laten weten via info@tzwembad.be dat je de toestemming intrekt om deze gegevens nog langer door ons te laten verwerken. Dan schrappen we ze of maken ze onleesbaar in ons ledenbeheersysteem.


Art. 6 Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?


We installeerden beveiligingstechnologieën en namen maatregelen om de beschikbaarheid, confidentialiteit en integriteit van je persoonsgegevens te garanderen. Mocht er zich toch een incident voordoen waarbij je persoonsgegevens betrokken zijn, dan wordt je persoonlijk verwittigd. We zullen dan alle maatregelen nemen om het risico op een nieuw datalek tot een strikt minimum te beperken.


Art. 7 Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?


Om de gevraagde dienstverlening te kunnen uitvoeren doet tZwembad Comm.V. beroep op sommige derde partijen (voor verzendingen bijvoorbeeld). In opdracht verwerken zij je persoonsgegevens of hebben zij hier toegang toe. Deze derde partijen houden zich aan de strikte voorwaarden van de privacywetgeving. Daarnaast beperken we binnen tZwembad Comm.V. het aantal personeelsleden dat met de verwerking van de gegevens bezig is en er toegang toe heeft. Omdat we je als tZwembadklant graag uitnodigen op onze plaatselijke activiteiten, gebruiken ook de lokale tZwembad afdelingen je adresgegevens.
Op de website van tZwembad Comm.V. of in onze gedrukte media staan soms links naar andere websites. Indien je hier persoonsgegevens zou achterlaten, draagt tZwembad Comm.V. daar geen verantwoordelijkheid voor. Lees aandachtig hun privacyverklaring.


Art. 8 Aanvaarding


Door onze websites te bezoeken, een account aan te maken, je in te schrijven op een van onze nieuwsbrieven, door het plaatsen van een bestelling, het deelnemen aan een wedstrijd en het inschrijven op een activiteit, aanvaard je alle bepalingen van dit privacybeleid en stem je ermee in dat tZwembad Comm.V.
Jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met dit privacybeleid.  Dit beleid kan steeds gewijzigd worden.


Contactgegevens

Dit privacybeleid gaat uit van tZwembad Comm.V..

Heb je vragen, verzoeken en klachten contacteer ons op onderstaand adres:
tZwembad Comm.V., Fonteinstraat 17a, 3270 Scherpenheuvel
T: 0467 05 32 34 E:
info@tzwembad.be BTW: BE 0700.823.515

onze troeven

Social media

Volg ons ook op : 

Fonteinstraat 17a 3270 Scherpenheuvel 0467 05 32 34 / 0477 78 08 99 info@tzwembad.be
BTW BE0700 823 515
© ‘tzwembad – 2024

Privacy policy | Algemene voorwaarden

Made with ❤️ by Cowire © 2022